Kalendarz ekonomiczny

Bądź na bieżąco i dostrzegaj okazje inwestycyjne wcześniej

Kalendarz ekonomiczny to narzędzie, które gromadzi wydarzenia ekonomiczne w porządku chronologicznym i organizuje je w sposób łatwy do znalezienia i skonsultowania.

economic-event

Co to jest wydarzenie ekonomiczne?

Wydarzenie ekonomiczne oznacza publikację wszelkich wiadomości, które mogą mieć wpływ na ruchy rynkowe, takich jak raporty, oświadczenia państw lub innych graczy na międzynarodowym rynku finansowym.

Publikacja miesięcznego raportu o stopie bezrobocia w danym kraju, wskaźnika cen konsumpcyjnych, zapasów ropy naftowej, magazynów gazu ziemnego, listy płac poza rolnictwem, przemówień prezesów banków i oświadczeń o stopach procentowych to przykłady takich znaczących wydarzeń.

Dlaczego korzystać z Kalendarza Ekonomicznego Tradit’s?

To fundamentalne narzędzie dla każdego tradera, bez względu na styl, aktywo czy doświadczenie. Krótko mówiąc, Kalendarz Ekonomiczny to agenda zawierająca najważniejsze wiadomości, która pomoże również w analizie fundamentalnej.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.

Od 74 do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD.

Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Whatsapp

Możesz teraz korzystać z WhatsApp, aby łączyć się z nami na żywo. Klikając WhatsApp, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub prywatność informacji przesyłanych za pośrednictwem WhatsApp podczas komunikacji ze Spółką, w tym za uzyskiwanie rozmów, adresów e-mail lub innych danych osobowych od osób trzecich. Więcej informacji można znaleźć w naszym Zrzeczeniu się odpowiedzialności przez osoby trzecie.