Dźwignia finansowa dla klientów profesjonalnych

Klienci profesjonalni są uprawnieni do maksymalnej dźwigni finansowej na koncie handlowym do 1:200. Jednakże,
jeśli instrument handlowy podlega niższemu limitowi dźwigni, ten niższy limit będzie miał pierwszeństwo.

Kategoria instrumentu Dźwignia
Kontrakty CFD na waluty obce (Forex) 1:200
Kontrakty CFD na towary:
- ZŁOTO, SREBRO, ROPA
- KAWA
- Pozostałe towary
1:200
1:50
1:100
Kontrakty CFD na indeksy 1:100
Kontrakty CFD na pojedyncze akcje 1:10
Kontrakty CFD na ETF 1:10
Syntetyczne instrumenty pochodne CFD 1:5
Kontrakty CFD na kryptowaluty 1:2
Pozycje edukacyjne 1:20

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.

Od 74 do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD.

Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Whatsapp

Możesz teraz korzystać z WhatsApp, aby łączyć się z nami na żywo. Klikając WhatsApp, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub prywatność informacji przesyłanych za pośrednictwem WhatsApp podczas komunikacji ze Spółką, w tym za uzyskiwanie rozmów, adresów e-mail lub innych danych osobowych od osób trzecich. Więcej informacji można znaleźć w naszym Zrzeczeniu się odpowiedzialności przez osoby trzecie.