Rodzaje rachunków

Tradit oferuje swoim nowym klientom 5 początkowych pozycji w celach edukacyjnych. Oznacza to, że możesz handlować bez obawy o utratę pieniędzy w ciągu tych pierwszych 5 transakcji, aby zapoznać się z naszym brokerem. Wszelkie środki utracone w ramach tych pierwszych transakcji zostaną przelane z powrotem na rachunek handlowy, a wszelkie wygenerowane zyski zostaną odwrócone. Więcej informacji można znaleźć w naszym dokumencie Pozycje edukacyjne.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.

Od 74 do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD.

Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Whatsapp

Możesz teraz korzystać z WhatsApp, aby łączyć się z nami na żywo. Klikając WhatsApp, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub prywatność informacji przesyłanych za pośrednictwem WhatsApp podczas komunikacji ze Spółką, w tym za uzyskiwanie rozmów, adresów e-mail lub innych danych osobowych od osób trzecich. Więcej informacji można znaleźć w naszym Zrzeczeniu się odpowiedzialności przez osoby trzecie.