Skontaktuj się z nami

  Informacje o firmie

  Nazwa firmy
  IFH Capital Trader Ltd.
  Adres siedziby głównej:
  IFH Capital Trader Ltd.
  228, Tower Road,
  Malta
  Telefon: +35627621611
  E-mail: info@mytradit.com

  Dział Obsługi Klienta:
  E-mail: customer.service.pl@mytradit.com
  Jeśli użytkownik chce złożyć skargę, Z WYJĄTKIEM skarg związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Spółkę:
  Email: complaints@mytradit.com
  For any trading related inquiries:
  Email: brokerage@mytradit.com

  Jeśli użytkownik potrzebuje dodatkowych informacji, ma jakiekolwiek pytania lub wymaga wyjaśnień związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Spółkę, może skorzystać z przysługujących mu praw lub złożyć skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Spółkę: dpo@mytradit.com

  Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.

  Od 74 do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu kontraktami CFD.

  Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

  Whatsapp

  Możesz teraz korzystać z WhatsApp, aby łączyć się z nami na żywo. Klikając WhatsApp, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub prywatność informacji przesyłanych za pośrednictwem WhatsApp podczas komunikacji ze Spółką, w tym za uzyskiwanie rozmów, adresów e-mail lub innych danych osobowych od osób trzecich. Więcej informacji można znaleźć w naszym Zrzeczeniu się odpowiedzialności przez osoby trzecie.